Процедури по ЗОП

15
Апр

Обявление за приключавване на договор 100-Д-30/27.01.2020 - Роел - 98 ООД

Обявление за приключавване на договор  100-Д-30/27.01.2020 - Роел - 98 ООД с Предмет: Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции: Обособена позиция №:3 - „Доставка на канцеларски материали – офис материали”.

01
Апр

Обявление за приключени договори

1.Обявление за приключавване на договор  100-Д-95/23.03.2020 - ХЕР 1 ЕООД с предмет: „ Изпълнение на постоянни доставки на резервни части и консумативи, срещу заявки на възложителя, предназначени за поддръжка и ремонт на средства от специална летищна и самолетообслужваща техника, ползвана на Летище София”, по обособена позиция №2 - Доставки на резервни части и консумативи за двигатели „Перкинс“, предназначени за специална летищна и самолетообслужваща техника”

 

24
Мар

Обявление за приключавване на договор 100-Д-74/03.02.2020 - ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ ООД

Предмет: „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, с включени резервни части”

24
Мар

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

00533–2020-0006

Обявление за възложена поръчка на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК – странични линии (бяло) и осеви линии на ПР (жълто)“

24
Мар

Обявление за приключавване на договор 100-Д-206/02.06.2020 - Български консултантски център ЕАД

Обявление за приключавване на договор  100-Д-206/02.06.2020 - Български консултантски център ЕАД с предмет: "Изработване на инвестиционен проект за преустройство на ресторанта на ниво +1, Т1 на летище София в "Клуб на авиацията с музейна експозиция"