С метро

Линия 1 на столичното метро свързва Летище София с центъра на града и осигурява пряка транспортна връзка на летището до големите жилищни комплекси в непосредствена близост - „Дружба“ и „Младост“, както и до по-отдалечените такива в западна посока – ж.к. „Западен парк“ и „Люлин“.

Времето, необходимо за достигане от Летище София до центъра, е приблизително 18 мин. С прекачване от линия 1 на линия 2 на метростанция „Сердика” за по-малко от половин час се достига от летището до Централна автогара - София и Централна ж.п. гара. Връзка с железопътния транспорт е възможна и чрез отстоящата на две метроспирки от Летище София метростанция „Искърско шосе“. На едноименната спирка се прави връзка с влаковете по направленията София – Пловдив и София - Карлово. За повече информация относно разписание на влаковете – БДЖ Пътнически превози.

Останалите спирки по маршрута на метрото осигуряват удобни транспортни връзки с автобусни и тролейбусни линии на масовия градски транспорт.

Можете да видите точното разписание на влаковете по линията тук (https://www.metropolitan.bg/shema/dejstvashto-metro)

Метростанцията на Летище София се намира в източната част на Терминал 2. За да стигнете до нея следвайте синята линия върху подовата настилка в обществена зона на Терминал 2.

 

Между двата терминала е осигурен безплатен летищен транспорт.

Спирките на трансферния микробус са непосредствено пред терминалните сгради и са надлежно обозначени с вертикална и хоризонтална маркировка.

Виж повече

С градски транспорт

АВТОБУСНИ ЛИНИИ № 84 И № 184

Линия 84 свързва центъра на града  (ул. „Ген. Гурко”) с Терминал 2 и с Терминал 1 на летище София. Обратният път оттам е по бул. „Хр. Колумб“ - бул. „Цариградско шосе” до ул. „Ген. Гурко”.

Линия 184 свързва центъра на града (ул. „Ген. Гурко”)  с Терминал 1 и Терминал 2. Обратният път оттам е по бул. „Хр. Колумб” - бул. „Цариградско шосе” - ул. „Ген. Гурко”.

Двете автобусните линии са с целодневно разписание, като точните часове, вкл. първа и последна кола са публикувани на „Център за градска мобилност“. Времето, необходимо за достигане от начална до крайна спирка по линии 84 и 184 е приблизително 45 мин. в делнични и 35 мин. в празнични дни.

 

АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 384 

Линия 384 осигурява достъп до летище София – Терминал 2 от жк „Дружба“. Маршрутът с начална спирка жк „Дружба“ 2 е по бул. „Хр. Колумб“, през жк „Дружба“1 до Терминал 2 и обратно по същия път.

Автобусната линия е с целодневно разписание, като точните часове, вкл. първа и последна кола са публикувани на „Център за градска мобилност“. Времето за достигане от началната до крайната спирка е около 25-30 мин. в делнични и празнични дни.

Ако от Терминал 2 бихте искали да ползвате обществен автобусен транспорт, червената маркировка върху подовата настилка в обществена зона указва пътя към автобусните спирки.

 

Билети и багажи

На Летище София билети за обществения градски транспорт могат да бъдат закупени от търговските обекти на Център за градска мобилност, разположени на автобусните спирки или от „Разпространение на Печата” (РП) – обществена зона на Терминал 2, както и от автомат за автобусни билети, инсталиран в обществена зона „Пристигане” на Терминал 1. Автоматът работи с български левове и монети, а издадените билети важат за автобусни линии 84,184 и 384.

Автоматите за метро-билети са разположени в метростанция „Летище София“. Освен с български левове и монети, на единия от автоматите билети могат да бъдат закупени и чрез кредитни карти.

Пътуващите с редовен превозен документ имат право да превозват в превозните средства на обществения градски транспорт безплатно два броя ръчен багаж. Допълнителни багажи се таксуват с отделен превозен документ.

За повече информация относно видовете багажи и условията на превоз, маршрутите и разписанието: Център за градска мобилност – София   и на Метро София.