Информационна политика

Благодарим ви, че влязохте в официалния сайт на летище София!

 

От 20 Април 2021 "СОФ Кънект" АД е лицензираният летищен оператор на най-голямото международно летище в Република България.

 "СОФ Кънект"  АД с ЕИК 206155179, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1540, бул. Христофор Колумб 1 е администратор на лични данни, пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

За контакт
"СОФ Кънект" АД

гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1

еmail: [email protected]

Лице за контакт: Доника Илиева

Управление на лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

 

"СОФ Кънект" АД се ангажира да защитава личната Ви информация, когато използвате услугите ни. Винаги, когато предоставяте такава информация, ще я използваме само в съответствие с всички приложими закони за защита на данните. Информацията Ви ще бъде съхранявана в сигурна среда и достъпът до нея ще бъде ограничен.

Политика за защита и сигурност на личните данни

 

Тази страница разяснява как събираме и използваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права за поверителност. "СОФ Кънект" АД актуализира своята информационна политика, за да може да отговори на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, който започна да се прилага от 25.05.2018 г.

Информационна политика за защита на личните данни Ви предоставя информация какво да очаквате, когато "СОФ Кънект" АД обработва лични данни, когато използвате www.sofia-airport.bg, ако извършвате работи по поддръжката, зареждане на търговски обекти или други които изискват пропуск, докато сте на летището, преминавате през зоните на летището, с обществен или с ограничен достъп, ако ползвате някоя от нашите услуги, когато имате запитване за изгубени лични вещи на територията на Летище София, когато Ви изпращаме прессъобщения и маркетинг материали, или когато трябва да отговорим на Ваши запитвания, или когато кандидатствате по обява за работа, публикувана на www.sofia-airport.bg.

Лични данни, които събираме:

 

1. Когато попълвате онлайн формата за посещение на бизнес салон тук: https://bit.ly/2Jd2aMo

 

2. Когато попълвате онлайн формата за изгубени лични вещи тук: https://bit.ly/2JoUYM9

 

3. Когато попълвате онлайн формуляра за съобщения и препоръки тук: https://bit.ly/2GOMTjx

 

4. Когато попълвате онлайн формуляра за въпроси относно авиационен шум тук https://bit.ly/3bnGdGj 

 

Полетата обозначени с * са задължителни, с цел обработка на съответния формуляр.

 

5. Клиентски данни за услуги - Записи на продукти и услуги, които сте използвали. Това включва данни за използвани салони или други наши услуги. Вие предоставяте тази информация сами, когато използвате нашите услуги.

 

6. История на контакти с нас - Това са подробности за всяко запитване, жалба или искане, които сте направили до "СОФ Кънект" АД и може да включва копия от кореспонденция. Вие ни предоставите тази информация, когато се свързвате с нас, за да направите запитване или жалба.

 

7. "СОФ Кънект" АД събира информация за това как използвате нашият уебсайт: www.sofia-airport.bg. Това включва събиране на уникални онлайн идентификатори, като например IP адреси, които са номера, които уникално идентифицират конкретен компютър или друго мрежово устройство в интернет.

 

8. Когато издаваме временен пропуск („С придружител“ или „Без придружител“) за някоя от зоните на достъп на Летище София, събираме и обработваме следната лична информация:

 1. имена:/собствено,бащино и фамилно/;
 2. ЕГН/ЕНЧ;
 3. месторождение;
 4. гражданство;
 5. мобилен телефон;
 6. адрес;
 7. Длъжност при юридическото лице, което подава заявлението;
 8. Данни за трудовия/гражданския договор на лицето, на което се издава пропуск (дата, за срок от);
 9. трудова справка, в рамките на позволеното от закона;
 10. спесимен на оторизираното лице;
 11. Каква дейност ще извършва лицето;
 12. Къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;

 

Информацията се предоставя директно от Вас или от Вашия работодател. Липсата на част от информацията може да доведе до отказ за издаване на пропуск.

 

9. Когато издаваме временен пропуск за превозно средство, събираме и обработваме следната лична информация:

 1. регистрационен номер;
 2. марка;
 3. модел;
 4. ползватели на превозното средство;
 5. име и подпис на оторизирано лице по спесимен;

 

Информацията се предоставя директно от Вас или от Вашия работодател. Липсата на част от информацията може да доведе до отказ за издаване на пропуск.

 

10. Видеозаписи - Изображения, записани чрез видеонаблюдение, използвано за защита на всички посетители, нашите служители и собственост.   Ще запишем вашето изображение, ако посетите място, на което има видеонаблюдение(както на публични, така и на  места с ограничен достъп).

11. Когато кандидатствате по обява за работата, публикувана на www.sofia-airport.bg, събираме и обработваме следната лична информация:

 1. Име;
 2. Имейл адрес (ако сте ни го предоставили);
 3. Телефон (ако сте ни го предоставили);
 4. Информация за образование и квалификация;
 5. Предишен опит.

 

За да гарантираме, че ще получавате възможно най-добри услуги по най-удобен начин и с максимално ниво на защита, молим да разрешите ползването на бисквитки на сайта ни.

Чрез събраната от тях информация ще подобрим начина на работа на sofia-airport.bg. Част от бисквитките са на трети страни. Благодарение на тях ще може да виждате полезна информация, свързана с дейността на летище София, където и да сърфирате онлайн.

Нашите ценности са да сме открити и честни с всеки един от вас и затова може да промените тези настройки, когато пожелаете.

Sofia-airport.bg може да съхранява на устройството ми бисквитка на CloudFlare с цел по-сигурен достъп и ограничаване на риска от атаки срещу сайта. .

Sofia-airport.bg може да съхранява на устройството ми бисквитка на Google Analytics, да следи поведението ми и да споделя информацията с Google с цел ремаркетиране и по-добра ползваемост. 

Sofia-airport.bg може да съхранява на устройството ми бисквитка, която съдържа информация на какъв език предпочитам да ползвам сайта.

 

Вижте какви бисквитки използваме на www.sofia-airport.bg

 

Сесийни „бисквитки“ - временни файлове с „бисквитки“, които се изтриват, когато браузърът бъде затворен. Когато бъде рестартиран браузъра и потребителят се върне към уебсайта, който е създал тази „бисквитка“, уебсайтът ще третира потребителя като нов посетител.

Постоянни „бисквитки“ - остават в браузъра, докато не бъдат изтрити ръчно или докато потребителският браузър не ги изтрие въз основа на периода на продължителност, зададен в "бисквитката". Тези „бисквитки“ разпознават потребителя като завръщащ се посетител.

 „Бисквитки“, които изпращат информация към други компании - бисквитки, които са поставени на сайта на Летище София от партньори (например Facebook или рекламодатели). Те могат да използват данните, събрани от тези „бисквитки“ за анонимно насочена реклама към потребителя, включително и на други уебсайтове, въз основа на потребителско посещение на сайта на Летище София. Например, ако бъде използвана социална апликация (напр. иконата на Facebook) на сайта на Летище София, тя ще запише потребителското „споделяне“ или „харесване“, а Facebook (като лице, поставило „бисквитката“) ще събере данните.

Браузърите, с които се отваря уебсайта на Летище София, позволяват изтриване на всички "бисквитки" по всяко време. За да бъде направено това, всеки потребител може да се обърне към помощните функции на съответния браузър. Изтриването на бисквитки може да доведе до това отделни функции на уебсайта на Летище София вече да не бъдат достъпни за потребителя.