Непридружени деца

За такъв вид пътник се счита дете, което не е навършило 12 години и по време на пътуването не се придружава от родител/настойник или друг пътник-придружител.

Ако вашето дете ще пътува непридружавано трябва да се явите на летището, с необходимите за пътуване документи, не по-късно от 45 минути преди края на регистрацията за съответния полет. Вашето дете се предава на служители, които полагат специални грижи за него и го придружават по време на всички летищни формалности на двете летища(на заминаване и на пристигане) до предаването му на посрещача.

За вида на необходимите документи или друга информация във връзка с тази услуга ви препоръчваме да се обръщате към авиокомпанията превозвач.