Позиции

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:

 

АВИОДИСПЕЧЕР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ

Обявата е валидна до 04.11.2020

 

КООРДИНАТОР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ

Обявата е валидна до 25.10.2020г.

 

ТЕХНИК СИСТЕМИ  ПИС

Обявата е валидна до 30.10.2020г.

 

ОРГАНИЗАТОР РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

Обявата е валидна до 30.10.2020г.

 

ТЕХНИК, МЕХАНИК БАГАЖНИ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Обявата е валидна до 31.07.2020г.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ЛЕТИЩНО ОБСЛУЖВАНЕ

Обявата е валидна до 31.07.2020г.

 

РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ В ТРАНСПОРТА И ВЪЗДУШНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Обявата е валидна до 03.07.2020г.

 

ИНЖЕНЕР, ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО-ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Обявата е валидна до 03.07.2020г.

 

РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ В ТРАНСПОРТА И ВЪЗДУШНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Обявата е валидна до 29.06.2020г.

 

ИНЖЕНЕР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСИСТЕМИ - СВЕТОТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА

Обявата е валидна до 26.06.2020г.

 

СПЕЦИАЛИСТ КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ

Обявата е валидна до 26.06.2020г.

 

ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЕН И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ТОЙ И КОНСТРУКТОР

Обявата е валидна до 26.06.2020г.

 

АРХИТЕКТ

Обявата е валидна до 20.06.2020г.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – икономическо образование
Обявата е валидна до 22.06.2020г.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – техническо образование
Обявата е валидна до 24.06.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ВОДОПРОВОДЧИК, ВЪТРЕШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ТОЙ И РАБОТНИК РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА Обявата е валидна до 30.06.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК-МЕХАНИК КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА Обявата е валидна до 30.06.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Обявата е валидна до 07.06.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

МОНТЬОР ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИ И ОБОРУДВАНЕ Обявата е валидна до  11.02.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ НН /НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ Обявата е валидна до  10.02.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЕН И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ Обявата е валидна до  10.02.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

АВИОДИСПЕЧЕР ВЪЗДУШНО ОБСЛУЖВАНЕ / РАМПАГЕНТ​ Обявата е валидна до  12.01.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ / СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ Обявата е валидна до  14.01.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

EКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ Обявата е валидна до  06.01.2020г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ-АВТОТРАНСПОРТ Обявата е валидна до  28.11.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОПЕРАТОР ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО Обявата е валидна до  28.11.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК СИСТЕМИ  ПИС Обявата е валидна до  25.11.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

РАБОТНИК, ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ  Обявата е валидна до  08.11.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР И ДРУГА ПЕРОННА МЕХАНИЗАЦИЯ  Обявата е валидна до  11.11.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СПЕЦИАЛИСТ КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ  Обявата е валидна до  20.11.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Обявата е валидна до  04.11.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ/СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ Обявата е валидна до  28.10.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ Обявата е валидна до  18.09.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ТОВАРО РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ  Обявата е валидна до  29.09.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК-МЕХАНИК КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

Обявата е валидна до  24.10.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Обявата е валидна до  24.10.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ – 12 И ПОВЕЧЕ ТОНА  Обявата е валидна до  26.08.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ  Обявата е валидна до  22.08.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ  Обявата е валидна до  26.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОБЩ РАБОТНИК/ПОДДРЪЖКА ПРЕДАЕРОГАРОВ ПЛОЩАД   Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ   Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТОЙ И МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА МИЯЧНА МАШИНА   Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ/СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ  Обявата е валидна до  26.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК ЕЛ. СИСТЕМИ/СР.НАПРЕЖЕНИЕ Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

МОНТЬОР  Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА  Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ВОДОПРОВОДЧИК Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНФОРМАТОР ПЪТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕОбявата е валидна до  12.06.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРОбявата е валидна до  28.05.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ - СРОЧЕН ДОГОВОР ДО 31.10.2019Г. Обявата е валидна до  27.05.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ обявата е валидна до  10.05.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАВАЧ обявата е валидна до  16.04.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ШОФЬОР СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ обявата е валидна до  10.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР И ДРУГА ПЕРОННА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТОЙ И ТОВАРАЧ обявата е валидна до  05.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ШОФЬОР, АВТОБУС обявата е валидна до  08.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИК обявата е валидна до  08.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

АВТОМОНТЬОР - обявата е валидна до  08.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ШОФЬОР СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ - обявата е валидна до  15.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА обявата е валидна до  10.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ - обявата е валидна до  29.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИобявата е валидна до  27.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕКСПЕР СТОКИ И ТОВАРИ - обявата е валидна до  12.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ - обявата е валидна до  29.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ПОМЕЩЕНИЯ - обявата е валидна до  20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОБЩ РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА ПРЕДАЕРОГАРОВ ПЛОЩАД  обявата е валидна до До 20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОБСЛУЖВАЩ АЕРОГАРА, КОЛИЧКАР  обявата е валидна до До 20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК - МЕХАНИК ПЪТНИЧЕСКИ РЪКАВ - обявата е валидна до До 22.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИобявата е валидна до До 14.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЪТРУДНИК ОХРАНАобявата е валидна до До 28.01.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ - обявата е валидна до До 28.01.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ПРОГРАМИСТ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯобявата е валидна до 15.01.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СПЕЦИАЛИСТ-ПРОДАЖБИ обявата е валидна до 09.11.2018г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЪТРУДНИК ОХРАНА В ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ” -  обявата е валидна до 21.11.2018г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК - обявата е валидна до 15.06.2018

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ - oбявата е валидна до 16.05.2018г. 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ - oбявата е валидна до 11.05.2018г 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ - обявата е валидна до 13.04.2018г

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК - обявата е валидна до 26.03.2018

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :